0748-117705
adiapacanal_bn@yahoo.com
Str. Păcii, nr. 2A

DESPRE ASOCIAŢIE

„Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă şi de Canalizare în judeţul Bistriţa-Năsăud” a fost înfiinţată în anul 2007, în scopul reglementării, înfiinţării, organizării, finanţării, exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional, destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia. Scopul Asociaţiei este legat de interesul general al locuitorilor din judeţul Bistriţa-Năsăud, pentru îmbunătăţirea calităţii Serviciilor. Operatorul Regional: “AQUABIS” S.A. Bistriţa-Năsăud

 

Asociatii sunt:1 page 001