0748-117705
adiapacanal_bn@yahoo.com
Str. Păcii, nr. 2A

Conform prevederilor art. 11, alin. 2 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicata, scopul unei asociaţii de dezvoltare intercomunitara este realizarea în comun a proiectelor de dezvoltare de interes zonal sau regional ori al furnizării în comun a unor servicii publice.

Scopul Asociaţiei îl constituie realizarea în comun a proiectelor de dezvoltare regională în domeniul apei potabile şi a apei uzate în judeţul Bistriţa-Năsăud, pentru:

- îmbunătăţirea calităţii serviciului;

- practicarea unor tarife care respecte limitele de suportabilitate ale populaţiei;

- aplicarea principiului „poluatorul plăteşte”;

- atingerea şi respectarea standardelor europene privind protecţia mediului

- creşterea capacităţii de atragere a fondurilor pentru finanţarea investiţiilor necesare în infrastructura tehnico-edilitară aferenta Serviciului ce stă la baza constituirii Asociaţiei.