0748-117705
adiapacanal_bn@yahoo.com
Str. Păcii, nr. 2A

« ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU SERVICII DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE ÎN JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD » s-a înfiinţat prin dorinţa de cooperare şi asociere a Consiliile Locale ale Unităţilor Teritoriale Administrative din judeţul Bistriţa-Năsăud, inclusiv a Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, prin reprezentanţii legali ai acestora.

Asociaţia s-a constituit în scopul reglementării, înfiinţării, organizării, finanţării, exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional, destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia.

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Servicii de Alimentare cu Apa şi Canalizare în judeţul Bistriţa-Năsăud este persoana juridică de drept privat, cu statut de utilitate publică, înfiinţată prin încheierea civilă nr. 1100/CC/2007 din data de 19.12.2007 pronunţată în dosarul nr. 7854/190/2007 al Judecătoriei Bistriţa-Năsăud, înscrisă în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor sub nr. 15/A/2008.