0748-117705
adiapacanal_bn@yahoo.com
Str. Păcii, nr. 2A

HOTĂRÂRI A.G.A. A.D.I. APĂ-CANALIZARE

2019

NR.

DATA

HOTĂRÂRE A.G.A.

1

27.03.2019

Hotărâre privind avizarea Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. ”AQUABIS” S.A. Bistrița, pentru anul 2019

2

27.03.2019

Hotărâre privind avizarea Organigramei și a Statului de funcții ale S.C. ”AQUABIS” S.A. Bistrița, pentru anul 2019

3

27.03.2019

Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de apă și canalizare, ajustate cu rata inflației, precum și a cotei de dezvoltare, modernizare și retehnologizare, ale S.C. ”AQUABIS” S.A. Bistrița

4

27.03.2019

Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilități publice, ajustate cu rata inflației, ale S.C. ”AQUABIS” S.A. Bistrița

5

27.03.2019

Hotărâre privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare din cadrul proiectului ”Proiect integrat: dezvoltarea și modernizarea infrastructurii locale în comuna Șieu, județul Bistrița-Năsăud”

6

17.04.2019

Hotărâre privind aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori și a Raportului financiar de activitate, pentru anul 2018, ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apa și de Canalizare în Județul Bistrița-Năsăud

7

17.04.2019

Hotărâre privind aprobarea Bilanțului contabil, a Contului rezultatului exercițiului financiar și a Raportului Administratorului pe anul 2018, ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apa și de Canalizare în Județul Bistrița-Năsăud

8

17.04.2019

Hotărâre privind aprobarea Raportului Auditorului financiar pe anul 2018, al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apa și de Canalizare în Județul Bistrița-Năsăud

9

17.04.2019

Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, a capitolului Cheltuieli cu personalul pentru angajații aparatului tehnic al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud

10

17.04.2019

Hotărâre privind aprobarea Raportului de activitate, pentru anul 2018, al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă şi de Canalizare în Judeţul Bistriţa-Năsăud

11

17.04.2019

Hotărâre privind delegarea gestiunii obiectivului ”Rețea de canalizare menajeră și stație de pompare – strada Faleza” din Municipiul Bistrița, către S.C. ”AQUABIS” S.A. Bistrița, precum și modificarea și completarea Contractului de Delegarea Gestiunii Serviciilor Publice de alimentare cu Apă şi de Canalizare prin Actul Adiţional nr. 35/2019

12

17.04.2019

Hotărâre privind actualizarea Anexelor 1 a) şi 1 b) ale Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi Canalizare nr. 3 din 17.09.2008 prin Actul Adiţional nr. 36/2019

13

16.07.2019

Hotărâre privind avizarea modificării Organigramei și a Statului de funcții ale S.C. ”AQUABIS” S.A. Bistrița pentru anul 2019

14

16.07.2019

Hotărâre privind avizarea modificărilor Actului Constitutiv al S.C. ”AQUABIS” S.A. Bistrița ca urmare a majorării capitalului social cu suma de 2.900.000 lei

15

22.10.2019

Hotărâre privind aprobarea modificării și completării art. 24 și 25 din Statutului Asociației ca urmare a prevederilor art. 91 din noul Cod administrativ de modificare a numărului membrilor Consiliului Director al Asociației

16

22.10.2019

Hotărâre privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare a Municipiului Bistrița din cadrul proiectului ”Extindere de rețele de alimentare cu apă, canalizare, tratare ape uzate și branșamente individuale în localități din județul Bistrița-Năsăud”, finanțat prin Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013 (2015), către Operatorul județean S.C. ”AQUABIS” S.A. Bistrița

17

22.10.2019

Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud

18

22.10.2019

Hotărâre privind avizarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. ”AQUABIS” S.A. Bistrița pentru anul 2019

19

22.10.2019

Hotărâre privind avizarea modificărilor Actului Constitutiv al S.C. ”AQUABIS” S.A. Bistrița, ca urmare a majorării capitalului social cu 15.870.000 lei și a modificării componenței Consiliului de Administrație

20

12.12.2019

Hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în Județul Bistrița-Năsăud

21

12.12.2019

Hotărâre privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice și a Programului anual al achizițiilor publice ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud, pentru anul 2020

22

12.12.2019

Hotărâre privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare în comuna Ilva Mică

23

12.12.2019

Hotărâre privind aprobarea modificărilor Actului Constitutiv al S.C. ”AQUABIS” S.A. Bistrița ca urmare a majorării capitalului social prin aportul în numerar cu suma de 12.000.000 lei al acționarului Județul Bistrița-Năsăud