0748-117705
adiapacanal_bn@yahoo.com
Str. Păcii, nr. 2A

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă şi de Canalizare în judeţul Bistriţa-Năsăud

HOTĂRÂRI A.G.A. A.D.I. APĂ-CANALIZARE

2018

NR.

DATA

HOTĂRÂRE PRIVIND

1

01.03.2018

Hotărâre privind avizul consultativ al Studiului de Fezabilitate pentru proiectul major ”Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bistrița-Năsăud”, finanțat prin POIM 2014-2020 (2023), întocmit de consultantul Asocierea TPF CPROJECT – COMPANIA DE CONSULTANȚĂ ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ ȘI GENTINSA PAYMA S.L., prin proiectul ”Sprijin pentru pregătirea Aplicației de Finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud în perioada 2014-2020”

2

01.03.2018

Hotărâre privind aprobarea Raportului de activitate, pentru anul 2017, al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă şi de Canalizare în Judeţul Bistriţa-Năsăud

3

01.03.2018

Hotărâre privind avizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al S.C. ”AQUABIS” S.A. Bistrița

4

29.03.2018

Hotărâre privind avizarea Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. ”AQUABIS” S.A. Bistrița, pe anul 2018

5

29.03.2018

Hotărâre privind avizarea Organigramei și a Statului de funcții ale S.C. ”AQUABIS” S.A. Bistrița, pe anul 2018

6

29.03.2018

Hotărâre privind avizarea modificărilor Actului Constitutiv al S.C. ”AQUABIS” S.A. Bistrița ca urmare a majorării capitalului social, înființării unor noi puncte de lucru și stabilirii componenței actuale a Consiliului de Administrație al S.C. ”AQUABIS” S.A. Bistrița

7

29.03.2018

Hotărâre privind aprobarea modificării și completării Hotărârii nr. 6/10.03.2016 a Adunării Generale a Asociației, cu un nou articol, privind utilizarea cotei de dezvoltare din tariful serviciilor de apă potabilă și apă uzată, pentru asigurarea surselor proprii de finanțare a programelor de investiții POIM 2014-2020 (2023), precum și pentru alte investiții ale Operatului Regional S.C. ”AQUABIS” S.A. Bistrița

8

29.03.2018

Hotărâre privind aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori și a Raportului financiar de activitate, pentru anul 2017, ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apa și de Canalizare în Județul Bistrița-Năsăud

9

29.03.2018

Hotărâre privind aprobarea Raportului Camerei de Conturi Bistrița-Năsăud, înregistrat la Asociație cu nr. 212/14.03.2018, privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și Canalizare în județul Bistrița-Năsăud, prin Decizia nr. 3/02.03.2017

10

27.04.2018

Hotărâre privind aprobarea Bilanțului contabil, a Contului rezultatului exercițiului financiar și a Raportului Administratorului pe anul 2017, ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apa și de Canalizare în Județul Bistrița-Năsăud

11

27.04.2018

Hotărâre privind aprobarea Raportului Auditorului financiar pe anul 2017, al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apa și de Canalizare în Județul Bistrița-Năsăud

12

27.04.2018

Hotărâre privind aprobarea Statului de Funcții pentru anul 2018, al aparatului tehnic al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apa și de Canalizare în Județul Bistrița-Năsăud

13

12.12.2018

Hotărâre privind aprobarea a Organigramei, a Statului de Funcții și a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în Județul Bistrița-Năsăud

14

12.12.2018

Hotărâre privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice și a Planului anual de achiziții al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud, pentru anul 2019