0748-117705
adiapacanal_bn@yahoo.com
Str. Păcii, nr. 2A

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Servicii de Alimentare cu Apa si de Canalizare in judetul Bistrita-Nasaud,  in calitate de AUTORITATE DELEGANTA in relatia cu SC Aquabis SA Bistrita, in calitate de OPERATOR REGIONAL in judetul Bistrita-Nasaud, desemnat de Autoritatea Deleganta printr-un Contract de Delegare sa furnizeze serviciile publice locale de alimentare cu apa si de canalizare in temeiul legislatiei aplicabile, a convocat in data de 24 martie 2014 Adunarea Generala a membrilor ADI Apa-Canalizare Bistrita-Nasaud, respectiv 58 Consilii Locale si Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud.

In cadrul sedintei, s-a aprobat Master Planul judetean pentru proiectul ’’Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bistrita-Nasaud ’’ si Lista de Investitii prioritara, varianta revizuita - martie 2014, inclusa in Master Plan, propuse a fi finantate din Fondul de Coeziune POS II, perioada 2014-2020. Lista de Investitii s-a intocmit in functie de necesitatile fiecarei unitati administrativ teritoriale in parte, cu respectarea directivelor și normelor europene in materie, precum si cu comentariile Comisiei Jaspers, cea care valideaza din punct de vedere tehnic Lista de investitii si care a efectuat, impreuna cu reprezentantii Aquabis, ai consultantului AECOM si cu cei ai A.D.I. in perioada 10-13 februarie a.c. vizite in teren, in judetul nostru.

Astfel, tinanad cont de faptul ca investițiile în apă se referă la localitățile cu mai mult de 50 de locuitori si in limita a 1000 Eur/locuitor, iar la cele în apă uzată (canalizare) la localitățile/satele componente la aglomerările cu peste 2000 de locuitori si in limita a 2000 Eur/locuitor, a rezultat o Lista de Investitii cu o valoare de 139.051.644 Euro (in anexa), care impreuna cu Master Planul vor fi depuse la Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice, Directia AM POS Mediu in data de 27 martie 2014.

Lista de investitii